سقف کاذب مشبک گچی

سقف کاذب مشبک گچی:

۱. سقف کاذب مشبک گچی با تایل روکش دار پی وی سی :

الف.  تایل گچی رو پی وی سی ساده پشت کاغذ

ب. تایل گچی رو پی وی سی ساده پشت آلومینیوم ( مخصوص فضاهایی است که امکان ریزش آب پشت سقف کاذب باشد، مانند سقف زیر تاسیسات و…)

این تایل ها بهترین و پر استفاده ترین نوع سقف شبکه ای هستند.

تایل گچی رو pvc با مغز گچ هستند و پشت آنها می تواند کاغذ و یا آلومینیومی باشد.

تایل های گچی در ضخامت های ۷ و ۹ میل تولید می شوند و حدودا هر مترمربع ۶ تا ۷ کیلوگرم وزن تمام شده این سقف می باشد.

سقف کاذب مشبک گچی

سقف کاذب شبکه ای با تایل روکش پی وی سی ساده

سقف کاذب شبکه ای با تایل روکش پی وی سی ساده

۲- عکس گچی روکش پی وی سی طرح دار

الف. تایل گچی رو پی وی سی طرح لوزی

ب. تایل گچی رو پی وی سی طرح یاقوت

ج. تایل گچی رو پی وی سی طرح حصیری

د. تایل گچی رو پی وی سی طرح الماس

تایل روکش پی وی سی طرح دار چاپی در مدل های مختلفی روانه بازار می گردد.

سقف کاذب شبکه ای با تایل گچی روکش پی وی سی طرح دار

سقف کاذب شبکه ای با تایل گچی روکش پی وی سی طرح دار

۳- عکس های گچی روکش پی وی سی پانچ دار (آگوستیک)

این نوع از تایل گچی طرح های مختلفی دارد که به انواع آن اشاره خواهد شد.

تایل گچی پانچ دار :

۱.  تایل گچی پانچ مربع ( پشت این تایل فلیس وجود دارد که در رنگ مشکی و سفید موجود است)

۲. تایل گچی پانچ دایره :

الف. تایل گچی روکش پی وی سی پانچ دایره منظم

ب. تایل گچی روکش پی وی سی پانچ دایره نامنظم

۳. تایل گچی پانچ خطی

 

سقف کاذب شبکه ای با تایل گچی روکش پی وی سی آگوستیک

۴- عکس گچی روکش کاغذ (قابلیت رنگ آمیزی دارد)

پشت صفحات گچی روکش دار، کاغذ مخصوص وجود دارد که در فضاهای مشکوک به نشتی آب از پشت آلومینیوم استفاده می شود.